LIED VAN VERDRIET (1999)

7 afleveringen van circa 25 minuten

Voor iedere aflevering reist Kranenborg af naar een andere locatie ergens in de periferie van Europa. In de daar aanwezige levende zangtraditie ontmoet hij een zanger of zangeres die ons het verhaal vertelt achter zijn of haar belangrijkste traditionele lied. Het zijn verhalen over grote thema's als dood, liefde, heimweh en vergankelijkheid. Door de vertolking van hun favoriete lied, waarmee iedere aflevering eindigt, komen hun levensverhalen tot leven en worden de grote thema's teruggebracht tot invoelbare dimensies.

Lied van Verdriet, genomineerd voor de NIPKOW schijf in 1999, is een serie zeer persoonlijke en intieme portretten van Europeanen. Het laat zien dat in een modern en betrekkelijk klein werelddeel als Europa de diversiteit van uitingen van verdriet door middel van liederen enorm is.

 

SONG OF SADNESS

7 episodes of 25 minutes

For each episode Kranenborg travels to another location somewhere in the periphery of Europe. In the local, still existing, singing tradition he meets a singer who tells us the story behind his or her most important traditional song. These are stories about the profound themes of life such as death, love, loss etc. Each episode ends with the performance of this particular song through the singer.

Song of Sadness, nominated for the Dutch Nipkow disk in 1999, is a series of very personal and intimate portraits of Europeans. It shows that in a modern and relatively small continent like Europe, the diversity of expressions of grief through songs is still enormous.

 

 

CREW & CREDITS
regie / director ARNO KRANENBORG
research / research ERIC VELTHUIS
scenario / screenplay ARNO KRANENBORG / ERIC VELTHUIS
camera / cinematography STEF TIJDINK, JOHN APPEL, NICOLE BATTEKE
geluid / sound EDDY DE CLOE, ALEX BOOY
editor STEFAN KAMP
muziek / music WOUTER VAN BEMMEL
uitvoerend producent / executive producer ERIC VELTHUIS
geproduceerd door / produced by BOOMfilm in coproductie met de / in co-production with the VPRO

LIED VAN VERDRIET kwam tot stand met medewerking van het Stimuleringsfonds Nederlandse Culturele Omroep Producties en is uitgezonden door de VPRO.

SONG OF SADNESS was developed with the financial support of the Dutch Cultural Broadcasting Fund and was broadcasted by the VPRO.

 


STILLS