GOUDSTIKKER, ERFENIS OP DRIFT (2006)

Op de vlucht voor de 2de wereldoorlog verongelukt de joodse kunsthandelaar Jacques Goudstikker. Op datzelfde moment valt zijn omvangrijke schilderijencollectie in handen van de nazi's. Na de oorlog vinden grote delen van die collectie hun weg naar de nationale kunstcollectie van ons land. Als de jonge weduwe, Desi Goudstikker, zich na de oorlog bij de Nederlandse staat meldt om haar geroofde bezit terug te claimen, gaat ze akkoord met een schikking die achteraf gezien nogal karig blijkt. Haar schoondochter, Marei von Saher, besluit daarom in 1996, na het overlijden van haar man, een procedure te starten tegen de Nederlandse staat. Tien jaar later willigt de regering alsnog het grootste deel van de claim in. De Goudstikker-geschiedenis is rijk geschakeerd. Enerzijds gaat het over klassieke kunst, over een romantische liefde en een dramatische vlucht. Anderzijds gaat het over een keiharde juridische strijd tussen de Nederlandse staat en een uit de oorlog weergekeerde weduwe. Tot slot, met de uitspraak van staatssecretaris Medy van der Laan, is deze geschiedenis tot een einde gekomen. Een opmerkelijk einde, zo blijkt uit ‘Goudstikker, erfenis op drift’.

In deze documentaire houdt Eric Velthuis dit omstreden besluit tegen het licht en reconstrueert voor het eerst deze dramatische geschiedenis. Hij legt een aantal feiten bloot, waaruit blijkt dat niet iedereen vindt dat er recht gedaan is. De Goudstikker-zaak blijft, ook nu nog na de uitspraak, een controversiële zaak.

 

GOUDSTIKKER, a drifting inheritance (2006

On the run for the nazi's, in world war II, Jewish art trader Jacques Goudstikker, dies in an accident. At the same time his huge art collection comes in possesion of the nazi's. After the war a great deal of this collection finds its way in to the national art collection of the Netherlands. When the young widow, Desi Goudstikker, shortly after the war, tries to recover these paintings from the Dutch government, she agrees with a pittance of an offer. Her daughter in law, Marei von Saher, decides after the death of Desi and her husband, to start a procedure against the Dutch state in 1996. Ten years later the Dutch government decides in favor of her and returns a great deal of the paintings.

The Goudstikker history is a rich history. On the one hand it is about classical art, a true love affaire and a dramatic get-away. On the other hand the story is about a harsh juridical struggle between the Dutch state and a young widow who just returned from the war. Finally with the decision made by the Dutch government to return the paintings, this history came to an end. A remarkable end, as we can see in 'Goudstikker, a drifting inheritance'.

In this documentary Velthuis examines the meaning of this controversial decision. For the first time he reconstructs this dramatic history. He reveals some facts, through which it appears that not everybody thinks that justice has been done. The Goudstikker-case, even after the governmental decision, still is a controversial case.

 


CREW & KEYCREDITS
regie, scenario / director, screenplay ERIC VELTHUIS
camera / cinematography JACO KRUIDENIER
geluid / sound design BART DIJKMAN
geproduceerd / produced by NADADJA KUIPER & ROB VERMEULEN/HOLLAND HARBOUR
lengte / duration 50'

Uitgezonden door Close Up/AVRO Broadcasted by Close Up/AVRO

 


STILLS